Partnerstwo Strategiczne w Witosie

Zespół Szkół rozpoczął realizację kolejnego projektu unijnego. Tym razem jest to „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy” (CIVEEL) – projekt opracowany we współpracy Regionu Grand Est, Kraju Morawsko - Śląskiego i Województwa Lubelskiego. Francuska Narodowa Agencja przyznała grant projektowi zgłoszonemu w ramach Działania 2: Partnerstwa Strategiczne Programu Erasmus+. Projekt rozpoczął się 1 września 2017 roku i trwa do 31 sierpnia 2019 roku. W ramach projektu podpisano już porozumienie: „Strategiczne partnerstwo w zakresie sektora kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach Programu Erasmus+” pomiędzy „Koordynatorem”, reprezentowanym przez Prezydenta Regionu Grand Est z Francji a Panią Teresą Biernat, dyrektorem Zespołu Szkół. Zaplanowano wyjazdy nauczycieli i uczniów do Francji i Czech oraz przyjazd nauczycieli i uczniów do Zespołu Szkół w ramach wymiany międzynarodowej. Celem mobilności nauczycieli i uczniów jest dzielenie się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami z zakresu doradztwa zawodowego oraz wsparcia na rzecz uczniów. Należy zaznaczyć, iż Zespół Szkół jest jedną z czterech szkół województwa lubelskiego, której udało się otrzymać wsparcie. Organizując wymianę będziemy współpracować z trzema innymi szkołami naszego województwa - Zespołem Szkół nr 5 w Lublinie, Zespołem Szkół Technicznych im. Marii Sklodowskiej-Curie w Puławach oraz Zespołem Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie.

Jesteśmy przekonani, iż projekt przyniesie wiele wymiernych korzyści naszym szkołom i przyczyni się do wzmocnienia pozycji absolwentów z naszego regionu na konkurencyjnym rynku pracy. Działania w ramach projektu będą cennym doświadczeniem dla wszystkich stron i okazją do poznania nowych możliwości jakie daje współpraca z partnerem zagranicznym.

Aneta Wąsek

Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz